• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Regulamentul competitiei Dunlop Romanian Superbike 2018


Sportivii, tehnicienii, oficialii, precum și alte persoane implicate în orice fel în organizarea și desfășurarea COMPETIŢIEI  „DUNLOP ROMANIAN SUPERBIKE 2018” sunt obligați să cunoască și să respecte prevederile acestui regulament și al anexelor sale. Este responsabilitatea echipelor să își instruiască proprii membri în vederea cunoașterii prevederilor acestui regulament și a anexelor sale. Necunoașterea acestui regulament și a anexelor sale nu exonerează pe nimeni de răspundere și de eventualele sancțiuni. Competitia este adresata motociclistilor romani si straini orcare ar fi nivelul lor de pilotaj, care vor sa desfasoare o activitate sportiva in aer liber, care presupune sa piloteze motociclete pe circuite amenajate, in conditii de siguranta.

REGULAMENTUL SPORTIV
1.1. Calendarul  "ROMANIAN SUPERBIKE 2018”
1
. Pannoniaring Ungaria 13-15.05.2018
2. Motorpark Romania 8-10.06.2018
3. Brno Cehia  06 - 08.07.2018
4. Serres Grecia 24 - 26.08.2018
5. Motorpark Romania  01-03.09.2018
6. Rijeka Croatia  19 - 21.10.2018

Schimbarea calendarului poate fi facuta din motive tehnice, se pot anula etape,   dar nu se pot adauga alte etape cu exceptia unei etape pe un circuit deschis in anul curent, cu obligativitatea de a fi anuntata cu minim 45 zile in avans.

1.2. Reguli

Etapele pot fi parte componentă a unor competiții internaționale, dar se va întocmi clasament separat.
Organizatorul va publica  cu minimum 7 de zile înaintea desfășurării etapei următoarele programul de desfășurare a etapei (se va menționa ora de acces la parc, ora de revizie tehnica, ora de începere a antrenamentelor pe clase, ora de start a curselor pe clase. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice programul etapei anuntat, dar sa respecte regulamentul privind prevederile regulamentare.
Organizatorul își declina orice responsabilitate pentru pagubele cauzate unei motociclete, accesoriilor și materialelor prin accident, foc sau alt incident.
Accesul echipelor în parcul închis trebuie asigurat cu minimum 4 ore înaintea primului antrenament.
Echipelor li se va asigura accesul la grupuri sanitare.

Reguli de baza:

Nu este permisa oprirea pe pista de concurs in antrenamentele libere sau in timpul curselor.

Intoarcerea pe circuit este interzisa.

Viteza de deplasare pe linia boxelor este de maxim 60 km/h si 30km/h in paddock.

Daca un pilot printr-o manevra gresita acroseaza alt pilot si produce accidentarea acestuia se considera mers periculos si se penalizeaza cu excluderea din cursa.

Pilotul aflat in fata cu cel putin o roata are prioritate la intrarea in curba.

In urma unui accident motocicleta poate fi reutilizata doar daca se repeta controlul tehnic.

Nu este permisa rularea pe pista cu viteza redusa. Daca intr-o sesiune de antrenamente pilotul asteapta pe circuit un alt pilot si exista mai mult de 2 tururi parcurse cu 30% mai lent decat cel mai bun timp al pilotului respectiv, se aplica o penalizare de 1 punct la casamentul general.

Nu este permisa consumarea de bauturi alccolice, droguri sau substante dopante interzise in sport. In cazul unei contestatii se poat face controlul antidopping.

1.2. Oficiali
Oficialii delegați pentru întreaga  competiție sunt:
Directorul de Concurs - este responsabil de respectarea prezentului regulament pe parcursul întregii competiții și de buna desfășurare a antrenamentelor și curselor. Coordonează diferitele compartimente ale competiției. Are următoarele competente:
a) Controlează antrenamentele și cursa, respectarea orarului și daca este necesar, propune Juriului de Concurs modificarea orarului în concordanta cu Regulamentul Sportiv.
b) Oprește antrenamentul sau cursa în conformitate cu Regulamentul Sportiv daca apreciază ca este nesigura continuarea lor și se asigura ca procedura de restart este corect aplicata.
c) Controlează procedura de start.
d) Autorizează intrarea pe circuit a ambulantelor și a vehiculelor de intervenție rapida.
e) Aplica sancțiuni sportivilor pentru incalcarea prevederilor regulamentare în timpul concursului.
f) Aplica sancțiuni membrilor echipelor, etc. pentru încălcări grave ale regulamentelor în timpul concursului.
g) Aproba și semnează cu titlu provizoriu rezultatele antrenamentelor, calificărilor și curselor.
h) Aduce la cunoștința Juriului de Concurs cazurile de încălcare a regulamentelor în vigoare.

Directorul de Traseu - are următoarele responsabilități:
a) Se asigura ca circuitul corespunde permanent condițiilor regulamentare de desfășurare a competiției.
b) Se asigura ca toți oficialii și serviciile sunt la locurile lor. în acest scop, cu 20 de minute înaintea începerii fiecărui antrenament sau a fiecărei curse, va efectua un tur de verificare a circuitului cand acest lucru este posibil.
c) Veghează la respectarea regulamentelor în vigoare.
d) Sesizează Juriul de Concurs asupra eventualelor încălcări ale regulamentelor.

Starterul - răspunde de procedurile de start.
Cronometrorul Sef - răspunde de cronometraj, a grilei de start și a clasamentelor finale.
Alți Oficiali - comisarii de traseu, comisarul de parc, sunt numiți, după caz, de organizator.

1.3. Juriul de Concurs - este format din:
- Delegatul Promotorului (președinte de juriu)
- Directorul de Concurs

- cate un reprezentant din partea sportivilor care au obtinut primele 3 locuri in clasamentul anului precedent al clasei Superbike Challenge si ai castigatorilor de la celalalte clase.

Atribuțiile Juriului de Concurs sunt următoarele:
-Veghează la respectarea regulamentelor în vigoare de către toți factorii implicați în desfășurarea concursului.
-Judeca contestațiile formulate împotriva deciziilor Directorului de Concurs sau a altor încălcări ale regulamentului.
Juriul de Concurs se va întruni de cate ori este necesar, dar obligatoriu înainte de începerea primului antrenament. La ședințele obligatorii vor lua parte și delegații cluburilor (1 delegat pentru fiecare club), cronometrorul sef, comisarul de parc, dar fără drept de vot.
Hotărârile se iau cu majoritatea simpla a voturilor.

1.4. Clase. Clasele de concurs sunt:
- Clasa Superbike Challenge ( de la 18 ani) - open
- Clasa SuperSport (de la 18 ani) - open
- Clasa Romanian SuperBike (de la 18 ani) include doar sportivi cu domiciliul in Romania.

- Clasa Rookies 600 (de la 16 ani) – open debutanți

- Clasa Rookies 1000 (de la 18 ani) – open debutanti

1.5. Înscrieri și participanți
Pentru a putea participa la o etapa a COMPETIŢIEI  “ROMANIAN SUPERBIKE” un sportiv trebuie sa posede următoarele documente:

- permis de conducere categoria A/ A1 sau licenta sportiv pentru practicarea motociclismului viteza pe circuit.
- copie după CI sau după certificatul de naștere sau pentru minori, respectiv minori sub 14 ani.
- acceptul ambilor părinți autentificat la notariat, daca sportivul nu a împlinit 18 ani la data desfășurării etapei. Documentele vor fi depuse la secretariatul concursului înaintea reviziei tehnice, și vor fi primite înapoi după încheierea concursului.

- achitarea taxei de participare.

Inscrierea in clasamentul “ROMANIAN SUPERBIKE” se face automat si gratuit daca sportivul participa la prima etapa sau  se poate face la oricare alta etapa, cu exceptia ultimelor 2 etape.

Recomandam incheierea unei polițe de asigurare de accidente valabila pentru competiții sportive.
Participanti atesta pe proprie raspundere ca starea lor de sanatate le permite practicarea unui sport.
Toate clasele admit piloti indiferent de nationalitate.

ROOKIES CUP  - Competitie pentru promovarea si gasirea noilor talente.
Aceasta competitie se adreseaza pilotilor incepatori si de nivel mediu, care nu au o experienta pe circuit suficient de mare pentru a participa la competitiile de avansati. Inscrierea se face pe baza cererii tip.


 GP Racer Rockies CUP 600 - Motociclete cu capacitatea ciclidrica de maximum 636 cmc in configuratia motoarelor cu 4 cilindri , 700 cmc in 3 cilindri sau 750 cmc in 2 cilindri.

Nu sunt admisi pilotii care la inceputul sezonului au acumulat minim, in ultimii trei ani, urmatoarele rezultate:

pozitie

Cazul A

Cazul B

Cazul C

Cazul D

Cazul E

Cazul F

Cazul G

Cazul H

Cazul K

Locul1

2

1

1

1

0

0

0

0

0

Locul2

0

2

1

0

4

3

2

1

0

Locul3

0

0

2

3

0

2

3

4

5

Nu sunt admisi piloti care au terminat in primii 12 de la clasele de avansati in ultimi 3 ani. Sunt admisi piloti indiferent de rezultate daca implinesc 55 de ani sau mai mult in anul curent. 

In lipsa unui istoric, organizatorii  Romanian Superbike isi rezerva dreptul sa restrictioneze inscrierea in competitie in functie de nivelul de pilotaj.

GP Racer Rockies Cup 1000 - Motociclete cu capacitatea cilindrica de maxim 1100cmc in configuratia motoarelor cu 4 clicndri si 1300 cmc pentru motoarele cu 2 cilindri. Nu sunt admisi piloti care au acumulat urmatoarele rezultate:

pozitie

Cazul A

Cazul B

Cazul C

Cazul D

Cazul E

Cazul F

Cazul G

Cazul H

Cazul J

Cazul K

Cazul L

Cazul M

Cazul O

Cazul P

Cazul Q

Locul1

3

2

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Locul2

0

2

1

0

4

3

2

1

0

6

4

3

2

1

0

Locul3

0

0

2

3

0

2

3

4

5

0

2

3

4

6

7

 1.  


Sunt admisi pilotii care provin de la clasa GP Rookies Rokies Cup 600, indiferent de rezultate.
Sunt admisi piloti indiferent de rezultate daca implinesc 50 de ani sau mai mult in anul curent.
Sunt admisi piloti de la alte ramuri de motociclism indiferent de rezultate.

In lipsa unui istoric, organizatorii Dunlop Romanian Superbike isi rezerva dreptul sa restrictioneze inscrierea in competitie in functie de nivelul de pilotaj.

 

1.6. Numerele de concurs vor fi atribuite în ordinea rezultatelor obținute în sezonul precedent. Cererile pentru rezervarea numerelor de concurs trebuie facute cu minim 30 zile inainte de inceperea sezonului. Sportivii care se inscriu pentru prima data la o clasa, vor primi numerele ramase neatribuite. Gestionarea cererilor pentru numerele de concurs se face de către promotor. Numerele de concurs 1,2,3 nu pot fi atribuite decât ocupanților acestor poziții în sezonul precedent.


1.7. Revizia tehnica și controlul medical
Toate motocicletele și căștile trebuiesc prezentate la revizia tehnica înainte de participarea la prima sesiune de antrenamente cronometrate. Un sportiv poate prezenta la revizie cate 2 motociclete pentru fiecare clasa. Un sportiv poate concura pe alta motocicleta decat cea prezentatata in orice moment al competitiei daca aceasta are revizia tehnica.
La cererea Directorului de Concurs sau a medicului de concurs, orice sportiv trebuie sa se supună controlului medical. Refuzul atrage după sine descalificarea. Se vor putea face controale de alcoolemie si anti-doping în conformitate cu codul C.I.O.

1.8. Antrenamentele
Sunt obligatorii un număr de minimum 2 antrenamente cronometrate a 20 minute pentru fiecare clasa, care vor determina formarea grilei de start în cursa.
Daca programul include o mansa de SUPERPOLE, aceasta va determina grila de plecare in cursa. In sesiunea de SUPERPOLE primii 12 piloti din antrenamentele cronometrate isi disputa primele 12 locuri pe grila prin efectuarea unui singur tur de pista cronometrat. Mansa de SUPERPOLE trebuie sa permita pilotilor efectuarea turului cronometrat in conditii de pista libera.

Organizatorul poate alege la o anumita clasa o alta varianta de calificari bazata pe separarea sportivilor in 2 grupe valorice dupa modelul altor competitii internationale. Toate modificarile trebuie publicate cu minim 30 zile inainte de desfasurarea etapei.
Inainte de cursa cu maximum 6 ore, fiecare clasa va beneficia de un –warm-up” de minimum 10 minute.
Timpul rămas din antrenamentele cronometrate va fi afișat vizibil pentru sportivi la linia de start-sosire.

Sfârșitul antrenamentului va fi indicat cu steagul șah alb/negru. Sportivii vor fi cronometrați în continuare dupa expirarea timpului pana ce vor incheia turul in care se afla.
Întreruperea antrenamentului datorata unui incident va fi indicata cu steagul roșu. Toți sportivii vor fi obligați sa revină cu viteza redusa în parc. Antrenamentele pot fi anulate sau reprogramate.
Pentru a fi admis în cursa, un participant este obligat sa efectueze in antrenamente minimum 5 tururi. Pentru a se califica la cursa, un sportiv trebuie sa realizeze pe un tur cel mai bun timp realizat la clasa respective plus 10% pentru clasele Superbike si Supersport si 15% pentru clasele Rookies. Excepții de la aceasta regula pot fi dictate de Juriul de Concurs. Rezultatele antrenamentelor cronometrate vor fi afișate la parc.

1.9. Grila de start Pozițiile pe grila de start vor fi stabilite de timpii realizați de sportivi în antrenamentele oficiale, începând cu cel mai bun timp. Daca se va constata ca pentru un sportiv, o alta persoana a realizat timpul de calificare, ambii sportivi vor fi penalizati cu amenda 50 euro, anularea timpilor din respective sesiune si penalizarea cu 1 secunda a timpului de calificare, a ambilor participanti.

In cazul claselor cuplate în aceeași cursa, grila de start se va stabili în ordinea timpilor obținuți de sportivi în antrenamentele oficiale indiferent de clasa din care fac parte motocicletele.
In caz de egalitate, se va lua în considerare al doilea timp ca valoare, și așa mai departe.

1.10. Cursele
Lungimea fiecărei curse va fi stabilita de către organizator intre următoarele limite:
-clasa SuperBike = 45-80km  
-clasa SuperSport = 40-70km
-clasa Rookies1000 si Rookies600 = 30-55 km  
Se va afișa numărul de tururi ramase de parcurs pe linia de sosire intr-un loc vizibil pentru sportivi.
Lungimea unei curse odată stabilita poate fi modificata numai de Juriul de Concurs.
Este necesara existenta a minimum unui sistem de cronometraj cu transpondere.

1.11. Procedura de start
Startul se va da cu motoarele pornite din grila sau lansat. La start , Directorul de Traseu va anunța cursa “uscata” sau “uda”. Daca nu se face nici un anunț, cursa va fi considerata automat “uscata”.

1.11.1 Startul din grila. Vor lua startul din grila de start doar acei sportivi care au parcurs minimum 1 tur de recunoaștere. Împingerea motocicletei din parc pe grila de start este interzisa.
Conform programului etapei înainte startului în cursa se va deschide parcul și se va permite sportivilor sa parcurgă un tur de recunoaștere.
Sportivii care nu si-au ocupat locurile pe grila de start pot porni în turul de încălzire de la ieșirea din parc sub îndrumarea comisarului de parc. Ei vor lua startul din spatele grilei de start.
La sosirea din turul de recunoaștere, sportivii își vor ocupa locurile inițiale pe grila de start, unde pot fi asistați de echipa. Se pot face reglaje și se pot schimba roti pana la afișarea panoului de “3 minute”.

Cu 5 minute înaintea pornirii în turul de încălzire se va afișa panoul de “5 minute”.
Cu 3 minute înaintea pornirii în turul de încălzire se va afișa panoul de “3 minute”.Sportivii își vor pune căștile.

Cu 1 minut înaintea pornirii în turul de încălzire se va afișa panoul de “1 minut”. Pe grila va rămâne câte un singur asistent pentru fiecare motocicleta, care îl va ajuta pe sportiv sa pornească motorul, după care va părăsi grila de start.
Cu 30 de secunde înaintea pornirii în turul de încălzire se va afișa panoul de “30 secunde”. Toți sportivii trebuie sa fie în caseta lor din grila cu motoarele pornite. Acum nu mai este permis ajutorul vreunui mecanic.
Sportivii care nu reușesc sa-si pornească motoarele își vor împinge motocicletele la linia parcului unde pot încerca sa-si pornească motoarele sau pot schimba motocicletele. Acești sportivi vor porni în turul de încălzire de pe linia parcului și vor lua startul în cursa din spatele grilei de start

La întoarcerea în grila, sportivii își vor relua locurile lor în casete, având roata din fata a motocicletei lipita de linia casetei, fără a opri motorul. Un oficial va sta în fata grilei cu un steag roșu ridicat. Orice pilot care are probleme cu motocicleta în turul de încălzire poate reveni la linia parcului pentru a face reparații sau pentru a schimba motocicleta.Orice pilot care calează motorul pe grila de start, sau are alt gen de problema, va rămâne pe motocicleta și va ridica un brat sau va parasi impingand singur motocicleta in afara pistei daca acest lucru ii este permis de catre Directorul de concurs. Este cu desăvârșire interzisa întârzierea startului cu mai mult de 20 secunde dupa plecarea oficialului din fata grilei.
După ce sportivii si-au ocupat locurile pe grila și mașina oficiala a încheiat turul, un oficial din spatele grilei va agita un steag verde, iar oficialul cu steagul roșu din fata grilei se va retrage.
Un semafor roșu va fi aprins timp de 2-7 secunde. Startul se va da prin stingerea semaforului roșu.
Sportivii care anticipează startul dupa aprinderea semaforului vor fi penalizați cu o penalizare de 20 secunde la finalul cursei. Sportivii care anticipeaza startul inainte de aprinderea semaforului sunt descalificati. Startul anticipat este definit de mișcarea înainte a motocicletei cu cel putin 20cm înaintea stingerii semaforului roșu.
Daca un pilot calează motorul după darea startului, comisarii de traseu îl vor ajuta sa pornească. După un număr de 3 încercări, sportivul va împinge motocicleta pe linia parcului, unde poate primi asistenta tehnica sau poate schimba motocicleta.
După ce sportivii au depășit linia parcului, comisarul de parc va permite sportivilor de aici sa ia startul în cursa.
Daca apare pe grila o problema ce poate periclita siguranța startului, starterul va afișa panoul “Start întârziat” în acest caz, sportivii vor opri motoarele și procedura va fi reluata de la afișarea panoului de “5 minute”; sportivii vor efectua un tur de încălzire suplimentar, iar cursa va fi redusa cu un tur.
1.11.2 Startul lansat. Se va publica regulamentul startului in regulamentul particular al etapei.

1.12. Curse “ude” și “uscate”.Orice cursa trebuie catalogata drept “uda” sau “uscata”. Catalogarea va fi anunțata pe grila prin afișarea unui panou corespunzător. Daca nu se afișează nici un panou, cursa va fi considerate “uscata”.
Curse “uscate”-O cursa uscata poate fi întreruptă numai de Directorul de Concurs, daca acesta considera ca modificarea condițiilor atmosferice impune schimbarea pneurilor. Sportivul aflat pe primul loc poate ridica mana pentru a semnaliza inceperea ploii.
Curse “ude”-O cursa uda nu poate fi întrerupta datorita schimbării condițiilor atmosferice.
Cursele întrerupte datorita condițiilor atmosferice vor fi reluate drept curse “ude”.

1.13. Conduita în timpul antrenamentelor și curselor
Sportivii sunt obligați sa respecte semnificația steagurilor și a panourilor de semnalizare.
Sportivii trebuie sa concureze intr-o maniera responsabila care sa nu pună în pericol pe ceilalți sportivi sau pe alți participanți. Utilizarea motocicletelor în parc, cu excepția pornirii motorului și a deplasării spre și de la linia parcului este interzisa. în paddock viteza maxima de deplasare nu va depăși 30 km/ora. Amenda aplicata pe loc pentru nerespectarea acestei reguli este de 100 euro.
Un sportiv care din diverse motive a părăsit traseul, va reintra pe circuit doar printr-un punct indicat de comisarul de traseu sau printr-un punct care nu ii va conferi vreun avantaj. Este interzisa scurtcircuitarea traseului. Nerespectarea acestor prevederi va fi sancționată cu o penalizare de 90 secunde pentru fiecare abatere. La a 3-a abatere în cursa, sportivul în cauza va fi descalificat. Eliminarea de către un sportive a unei părți din traseu se sancționează cu descalificarea. Daca abaterea are loc în timpul antrenamentelor oficiale, timpul obținut în turul respectiv nu va fi luat în considerare.
In urma unui accident, comisarii de traseu pot tine motocicleta în timp ce sportivul face remedieri și pot ajuta la pornirea motorului. Daca exista scurgeri de ulei reintrarea pe pista este strict interzisa.

Daca un sportiv abandonează, el trebuie sa își parcheze motocicleta intr-un loc sigur, indicat de comisarii de traseu. Este interzisa rularea pe circuit cu viteza redusa în timpul desfășurării cursei sau calificarilor. Prin viteza redusa se intelege parcurgerea circuitului intr-un timp mai slab decat cel mai bun timp al pilotului respectiv cu 30%. Amenda aplicata pe loc pentru nerespectarea acestei reguli este de 10 euro la prima abatere si 100 euro la urmatoarele abateri.
Daca sportivul intampina o defectiune care ii limiteaza viteza de deplasare in calificari este obligat sa se retraga de pe pista daca nu poate rula cu o viteza sufficient de mare. Transportarea pe motocicleta a unui pasager este interzisa. Rularea motocicletei în contra sens este interzisa. Mersul pe o roata ester permis numai dupa terminarea curselor. Burn-out este interzis. Amenda aplicata pe loc pentru nerespectarea acestor reguli este de 300 euro. Oprirea pe circuit în timpul antrenamentelor și curselor este interzisa. Amenda aplicata pe loc pentru nerespectarea acestei reguli este de 50 euro.
Exersarea startului este permisa doar în condiții de maxima siguranța in turul de incalzire inaintea cursei în afara trasei ideale.

In fata boxelor nu este permisa stationarea altor obiecte in afara motocicletelor de concurs si accesorilor acstora. Exceptie pot face panourile cu sponsorii echipei.

1.14. Semnificația steagurilor
1.14.1. Steaguri de informare:
“ Steagul național - poate fi folosit pentru procedura de start.
“ Steagul verde - traseul este liber. Se arata în toate posturile de comisar de traseu în timpul antrenamentelor, curselor, turului de recunoaștere și turului de încălzire daca nu este necesara arătarea altui steag. Se arata în postul de comisar de traseu imediat următor ultimului post care a necesitat arătarea steagului galben. Este agitat de starter pentru a da plecarea în turul de încălzire. Este agitat la linia parcului când aceasta este deschisa.
“ Steagul cu dungi galbene și roșii - ulei, apa,sau alta substanță afectează aderența în porțiunea respectiva a circuitului. Se arata la postul de unde începe incidentul.
“ Steagul albastru - lasă-te depășit. Se arata la postul de comisar de traseu când un sportiv este pe punctul de a fi depășit de un sportiv mai rapid în timpul antrenamentelor, sau cu un tur în timpul cursei.
“ Steagul șah alb/negru - agitat la linia de sosire indica terminarea antrenamentului sau a cursei.

1.14.2. Steaguri de instrucțiuni obligatorii
“ Steagul galben - agitat de comisarii de traseu indica prezenta unui pericol în fata. Sportivii trebuie sa reducă viteza și sa fie pregătiți sa oprească. Depășirea este interzisa pana la postul unde se arata steagul verde. în timpul turului de recunoaștere va fi agitat în toate posturile pentru a arata poziția acestora pe circuit.
“ Steagul alb - un vehicul de intervenție se afla pe traseu. Agitat de un comisar de traseu arata ca sportivul va întâlni vehiculul în secțiunea respectiva. Depășirea unui alt sportiv este interzisa. Daca vehiculul se oprește pe traseu, se va arata alături de steagul alb și steagul galben.
“ Steagul roșu - se agita când cursa sau antrenamentul sunt întrerupte. Sportivii se vor întoarce încet în parc. Se arata la linia parcului când acesta se închide. Se va arata la grila de start la sfârșitul turului de recunoaștere și a celui de încălzire. Poate fi folosit pentru închiderea traseului.
“ Steagul negru - arătat împreuna cu numărul de concurs unui sportiv, indica descalificarea acestuia. El trebuie sa se retragă în parc la încheierea turului respectiv și nu mai are voie sa reia cursa.
“ Steagul negru cu disc portocaliu - arătat împreuna cu numărul de concurs unui sportiv,el este informat ca motocicleta sa este periculoasa și ca trebuie sa părăsească imediat circuitul.

1.15. Întreruperea unei curse
Daca Directorul de Concurs hotărăște întreruperea cursei, atunci se va arata steagul roșu la linia de sosire și în toate posturile de arbitraj de traseu. Sportivii sunt obligați sa reducă imediat viteza și sa se întoarcă la parc. Rezultatele vor fi cele luate la sfârșitul ultimului tur dinaintea arătării steagului roșu încheiat de toți sportivii din tur cu liderul de la momentul întreruperii cursei.

1.15.1 Daca se întrerupe cursa în ultimul tur, clasamentul se va face astfel:
-Se va face clasamentul parțial de la sfârșitul cursei tuturor sportivilor cărora li s-a arătat steagul șah înaintea întreruperii cursei.
-Se va face clasamentul de la sfârșitul penultimului tur tuturor sportivilor cărora nu li s-a arătat steagul șah înaintea întreruperii cursei.
-Clasamentul final va fi stabilit prin combinarea celor doua clasamente parțiale după procedeul ture/timp.

1.15.2. Daca liderul cursei și ceilalți sportivi din tur cu el au parcurs mai puțin de 3 tururi pana la întreruperea cursei, atunci cursa se va relua de la început. Daca acest lucru nu este posibil, atunci cursa va fi anulata.

1.15.3. Daca liderul cursei și sportivii din tur cu el au parcurs mai mult de 3 tururi, dar mai puțin de 1/3 din numărul total de tururi al cursei rotunjit la numărul întreg inferior, atunci cursa va fi reluata conform art.1.15.5, clasamentul fiind făcut prin adiționarea tururilor și timpilor din cele doua curse. Daca reluarea cursei este imposibila, atunci rezultatele vor conta și se vor atribui 50% din puncte rotunjit prin adaos, până la cel mai apropiat număr întreg.

1.15.4. Daca liderul cursei și sportivii din tur cu el au parcurs 2/3 din numărul total de tururi al cursei, atunci cursa va fi considerata completa

 

1.15.5. Reluarea unei curse întrerupte
Daca o cursa trebuie reluata, aceasta trebuie sa se facă cât mai repede cu putința, în funcție de condițiile traseului. De îndată ce sportivii s-au reîntors în parc, Directorul de Traseu va anunța ora de reluare a procedurii de start, care,daca starea traseului o permite, nu va fi mai târzie de 10 minute de la afișarea steagului roșu.
Rezultatele primei parți a cursei trebuiesc afișate înaintea reluării procedurii de start.
Procedura de start va fi cea normala
Toți sportivii pot relua startul cu exceptia participantilor care au provocat intreruperea cursei.
Numărul de turui al parții a doua a cursei va fi cel rămas de parcurs pana la acoperirea numărului total de tururi al cursei.
Grila de start va fi data de ordinea de sosire din prima parte a cursei.
Clasamentul final va fi făcut pe baza adiționării rezultatelor fiecărui sportiv clasificat în ambele părți ale cursei pe principiul ture/timp.

1.16. Sfârșitul unei curse și rezultatele
Când liderul cursei a parcurs numărul de tururi stabilit pentru cursa respectiva, i se va arata steagul șah, lui și sportivilor următori care trec linia de sosire in maxim 3 minute dupa castigator.
Din momentul în care a fost arătat steagul șah, nici un sportiv nu mai poate ieși din parc pe circuit.
Daca liderul cursei este precedat îndeaproape de un sportiv în ultimul tur în apropierea liniei de sosire, starterul va arata simultan ambilor sportivi steagul albastru (pentru sportivul întârziat) și steagul șah (pentru liderul cursei). Sportivul întârziat va încheia turul pentru fi clasat in cursa.
Daca, din diferite motive, este întârziat momentul terminării cursei, cursa va fi considerata încheiată în momentul parcurgerii numărului stabilit de tururi.
Pentru a fi clasat, un sportiv trebuie sa fi parcurs minim 75% din tururile învingătorului.

1.17. Parcul închis
La sfârșitul cursei, primele trei motociclete plus oricare motociclete indicate de Directorul de Concurs vor fi depuse în parcul închis pentru eventuale proteste. Ele vor putea fi ridicate după 30 minute.
1.18. Puncte și clasamente
Participantii care nu sunt inscrisi in competitie nu acumuleaza puncte. Sportivii inscrisi vor acumula punctele obținute la fiecare cursa. Va fi declarat câștigător  sportivul cu cele mai multe puncte acumulate. Punctele acordate la fiecare cursa vor fi:

locul 1 “ 25 puncte                  locul 6 “ 10 puncte                 locul 11 “ 5 puncte

locul 2 “ 20 puncte                  locul 7 “ 9 puncte                   locul 12 “ 4 puncte

locul 3 “ 16 puncte                  locul 8 “ 8 puncte                   locul 13 “ 3 puncte

locul 4 “ 13 puncte                  locul 9 “ 7 puncte                   locul 14 “ 2 puncte

locul 5 “ 11 puncte                  locul 10 “ 6 puncte                 locul 15 “ 1 punct

Exceptie pentru clasele SBK si SSP face ultima etapa unde daca nu se vor putea organiza 2 manse puctate separat, se va acorda punctaj dublu.

In caz de egalitate de puncte, se vor lua în calcul cele mai bune plasări în cursă. Daca egalitatea persista se vor lua în calcul cele mai bune plasări pe grila de start. Daca egalitatea persista va constiui un avantaj cel mai recent rezultat (ultima etapa).
Primii trei clasați la fiecare cursa sunt obligați sa participe la festivitatea de premiere și la conferința de presa, daca aceasta este organizata. La festivitatea de premiere este obligatorie prezenta in combinezon.Participantii care nu se prezinta la festivitatea de premiere sau care se prezinta neechipati in combinezonul de concurs vor fi amendati cu 50 euro la prima abatere si 100 la urmatoarele abateri.

Se vor premia primele 3 locuri la toate clasele cu trofee sau cupe.  Se vor premia tot pilotii care participa la cursa chiar daca nu sunt inscrisi in campionat. Sumele de bani care vor fi obtinute in urma amenzilor se vor adauga la bugetul de premiere pentru clasamentul final al sezonului. Fondurile de premiere se vor aloca dupa cum urmeaza:

Locul 1 Superbike Challenge- 40 %, Locul 2 Superbike Challenge- 20 %, Locul 3 Superbike Challenge– 10 %

Locul 1 Supersport - 10%, Locul 1 Rookies 1000 – 10%, Locul 1 Rookies 600 – 10 %


 1. REGULAMENTUL TEHNIC

  2.1. Reguli tehnice generale. In timpul unei curse, o motocicleta poate fi propulsata doar de puterea propriului motor, de forța musculara a sportivului sau de forța gravitațională.

  Capatul manetelor va umplut cu un material solid sau cu cauciuc.
  Toate levierele de pe manete trebuie sa se termine cu o bila cu diametrul minim de 16mm, aceasta bila poate fi turtita; marginile trebuie sa rămână rotunjite,iar grosimea minima trebuie sa fie de 14mm; aceasta bila trebuie sa fie o parte integranta a levierului.

Accelerația trebuie sa se închidă automat când nu este acționată.

Toate capacele laterale care acoperă cavități prin care circula ulei și pot ajunge în contact cu solul în cazul unei căzături, trebuie protejate cu un strat suplimentar din material compozite, carbon sau Kevlar®, placi din aluminiu sau otel.
Pe bascula spate trebuie montata o apărătoare de lanț astfel încât sa reducă posibilitatea ca orice parte a corpului pilotului sa fie prinsa intre bascula, traseul inferior al lanțului și roata dințata a roții spate.
Scărițele care nu se pliază trebuie sa aibă capătul din material dur (aluminiu, plastic sau similar) o sfera cu diametrul de minim 8mm.
Se poate adăuga sau schimba amortizorul de ghidon. Acesta nu trebuie sa limiteze mișcarea furcilor.

Mecanisme suplimentare de selecție a treptei de viteza, ca sistemele “quick shift”  sunt permise.
Grosimea stratului de rulare a anvelopelor trebuie sa fie înaintea intrării pe pista de cel puțin 2,5mm.

Parbrizul poate fi înlocuit. Materialul trebuie sa fie transparent

Sistemul de evacuare poate fi modificat sau înlocuit.

Toate dopurile și șuruburile ce sunt conectate la o cavitate  prin care circula ulei, trebuie asigurate cu fir de sarma.

Trebuie înlăturate: oglinzile retrovizoare, numărul și prinderea acestuia, scărițele pasagerului, mânerele de susținere ale pasagerului.
Ambele sisteme de franare al motocicletei trebuie sa functioneze independent.


2.2. Clasa Superbike Challenge
Motociclete cu motoare indiferent de capacictatea cilindrica.
Greutatea maxima a motocicletei 190kg.
Dimensiunile maxime de gabarit ale motocicletei, lungime 220cm, latime 90cm, inaltime 140cm.
Sunt admise propulsoare cu ardere interna sau mootoare electrice.
Motoarele motocicletei pot fi supraalimentate cu maximum 0,3 Bar

Concurentii de la clasa Romanian Superbike sunt automat inclusi in clasa Superbike Chalenge.

2.3. Clasa Romanian SuperBike
Motociclete cu motoare de minim  601 și maxim  de 1000 cmc pentru motoare în 4 cilindri, 1100 cmc pentru motoare în 3 cilindri, 1200 cmc pentru motoare în 2 cilindri;.
Greutatea minima, motocicleta + sportiv : 230 kg.

Motocicletele pot pastra carenajul original sau se pot inlocuii cu careen de competitie. Motocicleta nu trebuie sa prezinte zone ascutie sau taioase.
Furcile fata pot fi înlocuite parțial sau integral.
Bascula spate se poate înlocuii sau modifica. Folosirea fibrelor de carbon sau Kevlar® este interzisa.
Suspensia spate poate fi înlocuită. Brațele de prindere a suspensiei spate pot fi înlocuite.
Rotile pot fi înlocuite.
Pompa de frana fata poate fi înlocuită sau modificata
Etrierii spate și  fata, plăcutele de frâna, furtunurile discurile de frâna pot fi înlocuiți sau modificați.
Se pot folosii orice tip de anvelopa. Scărițele de suport a picioarelor pot fi înlocuite, modificate, dar trebuie sa păstreze prinderile originale de pe cadru.
Manetele, levierele și cablurile lor pot fi modificate sau înlocuite. Trebuie sa se păstreze butonul de oprirea al motorului.
Carenele, protecțiile de noroi și alte parți ale caroseriei trebuie sa păstreze forma  motocicletei omologate.
Conductele de aer  de la carene la cutia filtrului de aer pot fi înlocuite sa modificate.
Carena inferioara trebuie construita în așa fel încât în cazul unei defecțiuni sa poate retine minim 5 litri de lichid. Marginea găurilor din carena inferioara trebuie sa fie mai sus cu cel puțin 50 mm de punctul cel mai de jos al carenei. Carena trebuie să aibă un dop ce poate fi deschis doar la cursa declarata –uda”.
Rezervorul poate fi înlocuit sau modificat.
Rezervoarele din fibre de carbon, fibra de sticlă sau alte materiale compozite trebuie sa respecte standardele FIM cu privire la rezervoare sau sa conțină o spuma multicelulara.
Radiatorul poate fi înlocuit sau modificat. Se pot monta radiatoare și răcitoare de ulei suplimentare.
Cutia filtrului de aer poate fi modificata sau înlocuită. Se poate înlocuii sau scoate filtrul de aer. Conductele de evacuarea gazelor din carter trebuie sa fie conectate la cutia filtrului de aer. Sistemul trebuie sa poată retine în urma unei defecțiuni pana la 1litru de lichid.
Computerul motorului(ECU),pompa de benzina, bujiile, pot fi modificate sau înlocuite.
Axele cu came, rotile dințate ale axelor, supapele, arcurile, scaunele,  pot fi modificate sau înlocuite.
Chiuloasa poate fi modificata. Trebuie păstrat numărul de guri de admisie și evacuare. Lustruirea și modificarea gurilor de admisie și evacuare (porting) este permisa.
Raportul de compresie poate fi modificat. Camera de ardere poate fi modificata.
Arborele cotit, bielele, pistoanele pot fi modificate sau înlocuite.
Rapoartele din cutia de viteza, și rapoartele pinionului și a rotii dințate de pe roata pot fi schimbate.
Mecanisme suplimentare de selecție a treptei de viteza, ca sistemele “quick shift”  sunt permise. Ambreiajul poate fi modificat sau înlocuit; este permis limitator de moment.
Cablurile electrice poate fi modificate sau înlocuite.
Toate dopurile și șuruburile ce sunt conectate la o cavitate  prin care circula ulei, trebuie asigurate.
Echipamente electronice suplimentare pot fi folosite.
Pot fi  înlăturate: instrumente de bord, turometru, vitezometru, ventilatorul radiatorului, protecția superioara a lanțului.


2.4. Clasa Super Sport
Motociclete cu motoare de minim 401 cmc și maxim  de 600 cmc pentru motoare în 4 cilindri, 675 cmc pentru motoare în 3 cilindri, 750 cmc pentru motoare în 2 cilindri; sunt admise numai pneuri de strada (cu număr de omologare); excepție fac pneurile de ploaie pentru cursele declarare „cursa uda”; motocicletele corespunzătoare acestei clase nu pot participa la clasa Super Bike.
Greutatea minima, motocicleta + sportiv :
600cc       4 cilindrii 220 Kg          675cc 3 cilindrii 225 Kg                      750cc 2 cilindrii   228Kg ,  636cc 4 cilindri cu un balast de 12 kg.
Cadrul principal nu poate fi modificat decât prin adăugarea de găuri pentru montarea componentelor admise( carene, amortizor de ghidon, etc.).Pe cadru trebuie sa existe un număr de identificare.
Furcile fata nu pot fi înlocuite. Se pot modifica componentele interioare ale furcilor.

Se poate adăuga sau schimba amortizorul de ghidon. Acesta nu trebuie sa limiteze mișcarea furcilor.
Bascula spate nu se poate înlocuii sau modifica.
Suspensia spate poate fi înlocuită.
Roțile nu pot fi înlocuite.
Pompa de frana fata sau spate poate fi înlocuită sau modificata
Etrierii spate sau  fata nu  pot fi înlocuiți sau modificați
Placutele de frână, furtunurile, discurile de frână pot fi înlocuite sau modificate;  acestea trebuie sa păstreze dimensiunile și pozițiile omologate..
Sunt admise anvelope tip SLICK si anvelope omologate pentru folosire pe drumurile publice.  în cazul unei curse declarate -UDA- se pot folosi anvelope special de ploaie marcate “Not for Highway Use” sau “NHS”. Grosimea stratului de rulare trebuie sa fie înaintea intrării în antrenamente sau cursa de cel puțin 2,5mm.
Scărițele de suport a picioarelor pot fi înlocuite, modificate, dar trebuie sa păstreze prinderile originale de pe cadru.
Manetele, levierele și cablurile lor pot fi modificate sau înlocuite. Trebuie sa se păstreze butonul de oprirea al motorului.
Carenele, protecțiile de noroi și alte parți ale caroseriei trebuie sa păstreze forma  motocicletei omologate.
Conductele de aer  de la carene la cutia filtrului de aer pot fi înlocuite sa modificate.
Carena inferioara trebuie construita în așa fel încât în cazul unei defecțiuni să poate reține minim 5 litri de lichid. Marginea găurilor din carena inferioara trebuie sa fie mai sus cu cel puțin 50 mm de punctul cel mai de jos al carenei. Carena trebuie sa aibă un dop ce poate fi deschis intr-o cursa declarata –uda”. Rezervorul Nu poate fi înlocuit sau modificat.
Radiatorul și răcitorul  de ulei pot fi înlocuite sau modificate.
Cutia filtrului de aer Nu poate fi modificata. Se poate înlocuii sau scoate filtrul de aer. Conductele de evacuarea gazelor din carter trebuie sa fie conectate direct la cutia filtrului de aer.
Computerul motorului(ECU),pompa de benzina, regulatorul de presiune, bujiile,fisele, pâlniile de admisie a aerului pot fi modificate sau înlocuite.
Axele cu came, rotile dințate ale axelor, supapele, pot fi modificate.
Chiuloasa, poate fi modificata. Trebuie păstrat numărul de guri de admisie și evacuare. Lustruirea și modificarea gurilor de admisie și evacuare(porting) este permisa.
Raportul de compresie poate fi modificat. Camera de ardere poate fi modificata.

Arborele cotit, bielele, pistoanele nu pot fi modificate sau înlocuite.
Rapoartele din cutia de viteza, și rapoartele pinionului și a rotii dințate de pe roata pot fi schimbate.
Ambreiajul poate fi modificat sau înlocuit; este permis limitator de moment(slippery clutch).
Sistemul electric poate fi modificat. Poate fi modificata poziția și dimensiunea acumulatorului.
Echipamente electronice suplimentare pot fi folosite.

Motocicletele cu 4 cilindri cu o capacitate mai mare de 600cc trebuie sa aiba  un balast de cel putin 12 kg legat cu doua sisteme de prindere direct de cadrul motocicletei. Greutatea trebuie impartita in cel putin 2 piese distincte.

2.5. Clasele Rookies 600 si Rookies1000

Motocicletele cu care se poate participa trebuie sa fie motociclete produse in serie mare. Nu este permisa participarea cu prototipuri.

Motocicletele care nu au carenea inferioara inchisa pentru a putea retine 4 litri de lichid trebuie sa aiba busonul de ulei si filtrul de ulei asigurat.
Modificari care nu sunt permise la motocicleta:

-supraalimentarea motorului cu ajutorul orcarui mecanism, turbine, compressor, sisteme NOS. Se permite utilizarea doar a motoarelor aspirate.

-folosirea altui combustibil decat benzina vanduta la pompa;

-nu este permisa folosirea rotilor din magneziu sau carbon;

-nu este permisa modificarea cadrului motocicletei;

-nu este permisa modificarea basculei spate.

- nu este permisa schimbarea rezervorului;

- nu este permisa schimbarea radiatorului de apa sau adaugarea altui radiator de apa sau ulei.

- nu este permisa schimbarea jugului si a furcilor. Sunt premise inlocuirea amortizorului de spate si a internalelor furcilor.

- nu este permisa usurarea arborelui cotit

- nu este permisa schimbarea axelor cu came, pistoanelor sau bielelor.

- nu este premisa schimbarea bordului motocicletei si a ECU-ului.

 

 1. CODUL DE DISCIPLINA și ARBITRAJ
  Participanții, oficialii și organizatorii sunt obligați sa respecte prevederile Regulamentului competitiei “ROMANIAN SUPERBIKE”. Tinuta sportivă adecvată și obligatorie  în parc, pe linia boxelor și la start, pe toata durata desfășurării competiției.
  Agresiunea fizică și verbală in timpul competitiei, in cadrul paddokului, se sancționează cu amenda de la 50euro la 1000 euro. Valoarea amenzii va fi stabilita de Juriul de Concurs. Pentru cazuri cu vatamari corporale atestate de un medic, sanctiunea duce la descalificarea din concurs iar la a doua abatere la excludere pe 24 luni. Violarea dovedita a acestor prevederi va atrage sancțiunile prevăzute în acest capitol, sau în alte capitole ale acestui regulament:
  -avertismentul: poate fi făcut în particular sau în public.
  -amenda: intre 50 EUR și 1000 EUR plătibili în lei la cursul B.N.R.
  -penalizare de pana la 2 minute ce duce la retrogradarea sportivului în clasamentul final al cursei.
  -descalificarea: poate fi dintr-o etapa, dintr-un antrenament (steag negru, steag negru cu disc portocaliu), din cursa (steag negru, steag negru cu disc portocaliu), sau de la rezultatele cursei;

-retragerea punctelor: pierderea punctelor obținute în etapele deja disputate.
-suspendarea: pierderea dreptului de participare la una sau mai multe etape ale competitiei;
-excluderea: pierderea definitiva și completa a dreptului de participare în orice activitate de sub egida promotorului.
Se pot dicta mai multe sancțiuni simultane împotriva celor vinovați.

Directorul de Concurs poate sancționa automat:
- sportivi, participanți și membri echipelor pentru încălcări ale regulamentului petrecute în timpul unei etape.
- orice acțiune voluntara sau involuntara a unei persoane sau grup de persoane săvârșita împotriva prezentului regulament sau a indicațiilor unui oficial în timpul unei etape.
- orice act de corupție, frauda, sau care prejudiciază interesele competiției sau sportului, săvârșit de o persoana sau de un grup de persoane în timpul unei etape.
Sancțiuni ce pot fi dictate de Directorul de Concurs
- avertisment
- amenda
- penalizare de timp
Directorul de Concurs poate cere Juriului de concurs aplicarea unei sancțiuni mai severe.
Dreptul la protest. Orice persoana (sportiv, membru al unei echipe, oficial, organizator, etc.), afectata de o decizie sau de o încălcare a prezentului regulament are dreptul sa protesteze împotriva deciziei sau încălcării respective. Nu se poate protesta împotriva sancțiunilor dictate de Directorul de Concurs.

Contestatia tehnica cu privire la rezultatul unei curse trebuie semnata și depusa numai de persoana direct interesata la secretarul competiției în cel mult 120 minute de la comunicarea rezultatelor provizorii. Taxa de contestatie este de 100EUR și va fi depusa de protestatar la secretarul competiției. Daca protestatarul are dreptate, taxa ii va fi înapoiată. Daca contestatia presupune demontarea unei motociclete, taxa va fi de 500EUR plătibili în lei la cursul B.N.R. la secretarul competiției, din care 100EUR vor rămâne la promotor,iar 400EUR vor fi cedați parții care are dreptate, urmând ca partea perdanta sa suporte întreaga suma de 500EUR.
Partea perdanta va suporta de asemenea costul materialelor necesare reasamblării.

Contestatiile vor fi judecate de către Juriul de Concurs pe loc, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, iar hotărârile vor fi comunicate în scris protestatarilor. Hotărârile Juriului de Concurs intra în vigoare în momentul pronunțării lor. Nerespectarea hotărârii Juriului de Concurs atrage după sine suspendarea pana la sfârșitul sezonului competițional.
O contestație se va judeca în maximum 14 zile de la depunerea ei Hotărârile contestațiilor vor fi comunicate în scris contestatarului. Partile implicate pot asista la judecarea contestației, și se pot apăra, daca este cazul.
Organizatorul trebuie sa se asigure ca, în caz de accidente, sportivii au acces rapid și necondiționat la un spital cu servicii permanente de chirurgie, ortopedie, medicala, neurologie, radiologie și A.T.I.
La cererea Directorului de Concurs sau a Medicului de Concurs, orice sportiv este obligat sa efectueze la fata locului un control medical sau al alcoolemiei.
În urma rezultatelor unui asemenea control, Directorul de Concurs poate interzice unui sportiv participarea la antrenamente sau cursa. Sustragerea sau refuzul unui sportiv de a efectua un control medical special sau al alcoolemiei atrage după sine descalificarea.
Personalul medical
Medicul de Concurs trebuie sa fie un medic sau paramedic cu drept de libera practica pe teritoriul Comunității Europene, specializat în tratamentul de urgenta al accidentelor rutiere, precum și în resuscitarea cardio-respiratorie. Este obligatorie prezenta a încă doi asistenți medicali cu calificare asemănătoare celei a Medicului de Concurs. Este obligatorie prezenta la circuit a minimum doua ambulante, dintre care una dotata cu aparatura pentru resuscitare cardiorespiratorie și cu personalul necesar.
Daca, din diverse motive, toate ambulantele părăsesc circuitul, antrenamentul sau cursa vor fi întrerupte și vor putea fi reluate numai după revenirea ambulantei cu echipamentul de resuscitare cardiorespiratorie.

Prezentul regulament intra în vigoare la 30.03.2018.
Prevederile prezentului regulament pot fi modificate numai înainte cu 45 zile  înainte de începerea primei etape.